ماژولهای نرم افزار تخصصی نگهداری و تعمیرات تحت وب ویژه صنایع دارویی

ماژول تعمیرات برنامه ریزی شده

ماژول مستندات

ماژول انبار و قطعات

ماژول فرایند گردش کار

ماژول منابع انسانی

ماژول کالیبراسیون

ماژول RCFA

ماژول گزارشات

ماژول قراردادها

ماژول CBM

ماژول هزینه ها

ماژول پیام کوتاه

ماژول اتوماسیون صنعتی

ماژول دستور کار

ماژول شاخصهای کلیدی عملکرد

۱۰ نکته کلیدی برای پیاده سازی موفق CMMS

آمار تکان دهنده است – براساس مطالعات ، حدود ۸۰ درصد پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه (CMMS) با شکست مواجه شده است. با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به یک پروژه CMMS، میزان شکست به احتمال ۸۰ درصد رقم بالایی برای هر شرکت است که به راحتی قابل جبران نیست، اما با گام های ساده برای برنامه اجرایی که به خوبی در مورد آن فکر شده، هر کسی می تواند از تمام پتانسیلی که یک CMMS می تواند برای یک سازمان به ارمغان بیاورد، بهره برداری کند. چیزی که در ادامه می آید مقدمه ای برای قدم هایی است که شما می توانید بردارید تا موفقیت پیاده سازی سیستم نت را تضمین کنید.

۱) تعیین محدوده پروژه
عجله برای خرید یک بسته نرم افزاری CMMS اغلب منجر به عجله برای پیاده سازی می شود. بهتر است کمی صبر کنید و قبل از خرید فکر کنید. یکی از پنج دلیل اصلی برای شکست در پیاده سازی ، انتخاب CMMS اشتباه است. شما نیاز به CMMS مناسب برای کاربرد خود دارید، و محدوده باید قبل از اینکه شما بسته نرم افزاری را انتخاب کنید تعریف شود. شما دقیقا به دنبال چه چیزی هستید تا CMMS تان انجام دهد؟ چه ماژول هایی در حال حاضر برای کسب و کار شما حیاتی هستند – تجهیزات، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، و غیره؟ برخی از ماژول ها مانند خرید تا مدتی می تواند به تاخیر بیافتد؟ شرکت خود را بعد از دو یا حتی ۵ سال استفاده از CMMS چگونه می بینید؟ آیا شما مایلید آن را با سیستم های دیگر ارتباط دهید یا از فن آوری تلفن همراه در آینده استفاده کنید؟

۲) جلب تعهد از مدیریت
اغلب مدیریت اجرایی یک درک روشن از CMMS و انواع منابع اولیه و جاری که باید به پروژه پیاده سازی متعهد باشند ندارند. گذشته از هزینه خرید نرم افزار ، هزینه های جاری برای نگهداری و تعمیرات، آموزش، جمع آوری داده ها و ورود داده ها، وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که این هزینه ها در برآورد پروژه لحاظ شده است.تا به مدیریت ارشد تصویر کاملی از زمان و بودجه مورد نیاز برای پروژه پیاده سازی ارائه دهد. این موضوع کمک خواهد کرد که شما تعهد آنها را برای تمام پروژه جلب کنید.

۳) برنامه ریزی پروژه
درباره پیاده سازی پروژه از آغاز تا پایان فکر کنید. نقاط برجسته کلیدی چه هستند؟ تعیین کنید که چه کسی CMMS را اجرا می کند، چه کسی جمع آوری داده ها را انجام می دهد و هریک چه نوع داده هایی را جمع آوری می کنند. طرح شماره گذاری قطعات ، طرح کد شناسایی تجهیزات ، طرح های محل استقرار، هزینه های قطعات و ملزومات و نیروی کار را تعیین کنید. جداول کد رادر مرحله برنامه ریزی به صورت تیمی تعریف کنید. از جمله این کد ها ، کد نوع سفارش دستورکار، کد وضعیت دستور کار و کد اعلام اتمام هستند. برخی از برنامه ریزی های اولیه می تواند سردرگمی های بعدی را کاهش دهد.

۴) آماده سازی برای تغییر
تصور نکنید که همه کارکنانتان از CMMS با آغوش باز استقبال می کند. کارکنان ممکن است CMMS را به عنوان یک ابزار ی ببینند که در آینده جای آنها را می گیرد، و کارگران از هر چیزی که ممکن است آنها را از کار بیکار کند واهمه دارند. این موضوع که تمام کارکنان خود را در ابتدا پروژه درگیر کنید بسیار مهم است. ، یادداشت هایی درباره تغییر جهت آگاهی آنها منتشر کنید، و از جلسات پرسش و پاسخ استقبال کنید تا آنها را وارد قضیه کنید به این ترتیب کارگران احساس مالکیت در پروژه می کنند و در مورد تغییرات مثبتی که CMMS می تواند ایجاد کند شگفت زده می شوند.

چه موانع ممکن کارگران فعلی نگهداری و تعمیرات می از نظر جمع آوری داده ها و ورود داده ها تصور کنند؟ آیا کارگران خاصی در برابر تغییر مقاومت می کند؟ یک کارگر مقاوم فعلی می تواندموانع غیر ضروری را بعدا ایجاد کند که منجر به شکست شود.

۵) آموزش
CMMS یک برنامه پیچیده است و آموزش برای تمام کارکنان که از سیستم استفاده می کنند لازم است. اینکه نیازهای آموزشی خودتان را دست کم می شمارید یک اشتباه است. نیازبه آموزش اولیه نرم افزار توسط فروشنده CMMS و آموزش مداوم (یا داخلی) برای کارکنان وجود دارد. هر سازمان CMMS را از راه های مختلف پیاده سازی می کند، و کارکنان آنها نیاز به آموزش براساس استفاده خاص خود از CMMS را دارند. آموزش کارکنان در جهتی که شرکت شما از اصطلاحات خاص خود استفاده می کند مهم است. تمایز بین “لامپ”، “نور” و “فلورسنت فشرده” ممکن است مانند موهای ازهم جدا شده به نظر برسد، اما می تواند منجر به اشتباه شود و خطاهای خرید همه چیز را خراب کند. بعد از استخدام کارمند جدید ، آنها نیزآموزش نیاز دارند،. طول زمان آموزش نیز مهم است.

۶) جمع آوری داده ها
جمع آوری تمامی اطلاعات ضروری و قابل استفاده که نیاز است کارکنانتان به CMMS وارد کنند معمولا اصلی ترین عامل در شکست پروژه پیاده سازی است. به طور موثر جمع آوری همه داده ها معمولا ۶ تا ۱۲ ماه از منابع نیروی انسانی متعهد می طلبد. تعیین اینکه چه داده های جمع آوری خواهد شد (مدل تجهیزات، شماره سریال، هزینه، اطلاعات گارانتی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، روش ها و فراوانی ها، قطعات و اطلاعات قطعات) و و نحوه ی جمع آوری آنها چگونه است یک جزء کلیدی از خود برنامه پیاده سازی است.

۷) ورود اطلاعات
شما پیاده سازی خود را برنامه ریزی کرده اید سیستم تان را خریداری کنید و داده های خود را جمع آوری کنید. داشتن یک طرح جامد از چگونگی ورود داده ها به سیستم از سردرگمی های بعدی جلوگیری می کند.

در ابتدا، حجم عظیمی از کار وجود دارد که برای ورود کلیه ی داده هایی که شما جمع آوری کرده اید نیاز است. چه کسی این کار را انجام می دهد؟ برای این کار پیمانکاران خارجی وجود دارند که می توان در نظر گرفته شوند، کارکنان فعلی استفاده شوند و یا استخدام موقت انجام شود. خوشبختانه، این مقدار زیادی از کار فقط نیاز به یک بار انجام دادن دارد.

بعد، لازم است بهترین روش ورود اطلاعات لازم رزوانه که CMMS آنرامدیریت می کند را تعیین کنید. آیا بایستی یک دستیار اداری دستور کارهای تکمیل شده را در پایان روز وارد کند و یا هر تکنسین نگهداری و تعمیرات دستور کار خود را تکمیل کند؟ راه حل ها ممکن را تعیین و جوانب مثبت و منفی آنها را شرایط خاص مربوط به سازمان را در نظر بگیرید.

۸) گزارش و تحلیل
داشتن چهار یا پنج گزارش موثر و قابل استفاده به مراتب بهره وره ی بیشتری از داشتن صدها گزارش می دهد که کسی به آن دسترسی ندارد. به این فکر کنید که چه کسی این گزار ش ها را به صورت روزانه تجزیه و تحلیل می کند.

چه تصمیماتی بر اساس تجزیه و تحلیل ها انجام خواهد شد؟ حتی قبل از راه اندازی سیستم ، به آنچه نیاز دارید تا سیستم برای شما انجام دهد فکر کنید. وگزارش های خود مطابق با آن ایجاد کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که گزارش ها اطلاعات مورد نیاز را برای درک روند کوتاه مدت و بلند مدت عملیات نگهداری و تعمیرات به شما خواهد داد .

۹) پیگیری و بهبود مستمر
از CMMS فقط به عنوان یک ابزار نگهداری سوابق جهت نگهداری لیست دارایی ها و قطعات آنها استفاده نکنید. صفحات گسترده (مانند Excel)می توانند این کار را انجام دهند. اطمینان حاصل کنید که کارمندان قابلیت های کامل CMMS رامی شناسند و راه هایی برای بهبود استفاده از آن را در آینده برنامه ریزی کنید.CMMS به شما این امکان را می دهد تا حجم عظیمی از اطلاعات قابل پیگیری را مشاهده کنید.

آیا کسی در حال نگاه کردن به داده هاست؟ چگونه می توانید روند ها را کشف کنید، آنها راتجزیه و تحلیل کنید و اقدام اصلاحی انجام دهید؟ به عنوان مثال، آیا شکست های وجود دارد که ناشی از با یک قطعه خاص از تجهیزات و یا بخشی ازآن باشد؟CMMS می تواند به شما در تشخیص علت اینکه چراآن شکست اتفاق می افتد کمک کند . آیا شما به طور مداوم بر عملیات نگهداری و تعمیرات خود نظارت می کنید و آن را بهبود می دهید ؟

۱۰) لینک ها و فایل های پیوست
از تمام امکاناتی که یک CMMS عرضه می کند استفاده کنید . برخی از سیستم ها به شما این امکان را می دهد که انواع مختلفی از اسناد (ورد، PDF، کپی اسکن شده، عکس های دیجیتال، فایلهای دیداری، فیلم ها و یا لینک وب سایت) به سوابق اضافه کنید. آیا Bob تنها تکنسین نگهداری و تعمیرات است که می تواند یک ماشین خاص را تعمیر کند؟ چه اتفاقی می افتد اگر اوبازنشسته شود؟ با پیوستها CMMS، پس از چند سال، هر کسی می تواند به اطلاعات ذخیره شده توسط باب دسترسی داشته باشد تاببینید که چگونه تعمیر می تواند کامل شود. ابزار فایل پیوست (attachment tool) برای پیوست کردن فایل های PDF برای دفترچه های راهنمای اصلی، راهنماهای آموزشی و سایر موارد کاغذی به راحتی قابل استفاده است که به راحتی گم می شوند.

منبع : سایت mainmag.ir

نگهداری و تعمیرات کلاس جهانی چگونه تعریف می شود؟

بیشتر افراد معتقدند که تلاش برای رسیدن به نگهداری و تعمیرات کلاس جهانی یک وضعیت مطلوباست، اما کاری که دقیقا باید برای این منظور انجام دهید و اینکه چگونه به آن دست یابید چیست؟

یک ورزشکار می داند که یک سری رکورد برای رکورد زنی وجود دارد که این رکوردها با معیار هایی مانند ثانیه، پوند و فوت(پا) محاسبه می شوند (توضیح: منظور نویسنده این است که این رکوردها یا رکوردهای زمانی مسابقات ورزشی می باشند یا رکوردهای وزنی (مانند وزنه برداری) و یا رکور های مسافتی و طولی می باشند.) این سنجه ها (معیار سنجش) به ورزشکار نشان می دهند که اگر او رکوردهای قبلی را بزند به کلاس جهانی ارتقا پیدا می کند. در کسب و کار نیز، سازمان هایی مانند Fitch ، Moody’s , Standard و Poor’s رتبه های AAA تا D را به خود اختصاص می دهند. این سازمان ها معیار هایی که عموما” پذیرفته شده اند را بکار می گیرند. که به شرکت های این امکان را می دهدکه بدانند چه زمانی به وضیعت کلاس جهانی دست یافته اند.
با توجه به مسائل مهندسی و سنجه هایی که در این میان وجود دارد، از شما انتظار می رود که یک تعریف واضح و یک شکل (جامع ) از نگهداری و تعمیرات کلاس جهانی داشته باشید. با این حال اگر عبارت ” world-class maintenance” را در گوگل جستجو کنید تقریبا ۵۸۶ میلیون نتیجه را به شما خواهد داد. زمانی که شما این نتایج را بررسی کنید خواهید دید که هیچ رفرنس مشترک قابل استناد و یا هیچ تعریف یک شکل و جامعی از نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی وجود ندارد.
بسیاری از شرکت های مشاوره ای و مهندسی وجود دارند که خدماتی را برای بهبود اثر بخشی و کارایی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تعریف خودشان از کلاس جهانی ارائه می دهند، و تقریبا همه ی آنها مجموعه ای از الگوها و محک ها دارند که برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات از آن محک ها استفاده می کنند. در زیر برخی از مثال های رایج عملکرد کلاس جهانی را که از یک لیست غیر رسمی بسیار بزرگتر از این اقتباس شده است و به نظر می رسد که توسط مشاوران در طی چند سال توسعه یافته است، ارائه می دهیم:
• انطباق برنامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات بیشتر از ۹۰ در صد می باشد.
• اضافه کاری در نگهداری و تعمیرات کمتر از ۵ درصد می باشد.
• کارمستقیم نگهداری و تعمیرات بیشتر از ۷۵ در صد می باشد.
• کار نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده بیشتر از ۹۰ درصد می باشد
• انطباق برنامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۱۰۰ درصد می باشد.
• درصد کاری که توسط یک دستورکار پوشش داده می شود ۱۰۰ درصد است.
• ساعات واقعی دستور کار / ساعات برنامه ریزی شده دستور کار از ۹۰ تا ۱۱۰ درصد می باشد.
• دسترس پذیری تجهیزات حداقل ۹۰ درصد می باشد.
• بهره وری تجهیزات حداقل ۹۵ درصد می باشد.
• اثر بخشی کلی تجهیزات (OEE) حداقل ۷۷ درصد می باشد.

برخی از صاحبنظران در این زمینه می گویند که نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی یعنی قرار گرفتن در ۵ در صد برتر سنجه های معین.(مفهوم ۵ درصد برتر به این معنا است که سازمان شما جز ۵ درصد بالایی سازمان هایی باشد که به مقادیر بالایی از سنجه های مشخص رسیده اند ) البته خیلی خوب است که شما در سطح بالا باشید (در یک رتبه جهانی قرار بگیرید)، اما آیا این تنها معیار و مقیاس نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی می باشد؟ یا این که بیشتر شبیه به این می باشد که شما تنها مرد یک چشم در یک سرزمینی می باشید که همه ی مردمانش کور هستند – شما در این رتبه قرار دارید تنها به این دلیل که دیگران از شما پایین تر می باشند؟
به عبارت دیگر، آیا نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی صرفا” نتیجه دستیابی به معیار هایی است که دیگران به آن نرسیده اند؟ اگر سیستم رتبه بندی(نمره دهی) مثل قبل نباشد چه می شود؟ معلم ریاضی ما، به ما می گفت که برای او مهم نبود که نسبت به هم کلاسی ها بهتر بودیم یا نه، او می گفت برای من مهم این است که نسبت به پاسخ های درست، خوب باشیم.
نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی تنها” در ارتباط با روش های نگهداری و تعمیرات در سازمان نگهداری و تعمیراتی که خلاء در این زمینه هستند،نمی باشد. بلکه در مورد نحوه ی بکارگیری کل سازمان از تمام ابزار های در دسترس است که توانایی ایش را برای ایجاد ارزش استثنایی برای مشتریانش حفظ کند. این یک سفر است نه یک مقصد – یک فرآیند است نه یک محصول .
هیچ کمبودی از سنجه ها ، الگوها (معیارها) و استراتژی ها برای کمک به شما تا در بهبود مستمر باقی بمانید وجود ندارد. اما عملکرد استثنایی ، زمانی بخشی از یک سازمان می شود که به ان نیاز دارد . این به معنی داشتن یک طرز تفکر نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی می باشد که نیازمند چیزی به جز برتری ( تعالی) در تمامی زمینه های نگهداری و تعمیرات و تولید ارزش برای مشتری نیست.
آیا شرکتی که شما در آن کار می کنید هر کاری که بتواند برای پیشرفت پیوسته سازمان نگهداری و تعمیرات شما انجام می دهد؟ آیا شما دارای یک طرز تفکرِ نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی می باشید؟ شما چه کاری برای حفظ فرهنگی که از نگهداری و تعمیرات کلاس جهانی پشتیبانی می کند، انجام می دهید؟

منبع : سایت magiran.ir