تعمیرات تخصصی فریزدرایر

نصب و راه اندازی

طراحی سیکل فریزدرایینگ

Qualification & Validation

انتقال دانش فنی

     

                  

آموزش

مشاوره

همکاری با تیم ما

تامین تجهیزات و قطعات

تامین و تعمیر سیستمهای خلاء (وکیوم)