شرکت دانش محور رازي از شرکت هاي مستقر در مرکز رشد زيست فناوري موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي بوده و فعاليت خود را در زمينه ساخت ، ارتقاء و تعميرات فريزدرايرهاي آزمايشگاهي و صنعتي آغاز نمود . کارشناسان اين شرکت دوره هاي تخصصي فريزدراير را در کشور آلمان و هلند در شرکتهاي معظمي چون مارتين کريست آلمان که از معتبرترين شرکتهاي ساخت فريزدراير در دنيا ميباشد ، گذرانده اند . پس از موفقيت اين شرکت در اين حوزه ، فعاليت شرکت در حوزه واردات تجهيزات و مواد اوليه گسترش يافت . در حال حاضر خدمات شرکت دانش محور رازي به شرح ذيل ميباشد :

1- ساخت ، تامين و تعمير فريزدرايرهاي صنعتي و آزمايشگاهي

2- معتبرسازي فريزدرايرهاي صنعتي

3- تامين مواد اوليه

4- تامين ماشين آلات دارويي

5- تامين سيستم آبساز دارويي

6- آموزشهاي تخصصي حوزه صنعت دارو

7- استقرار سيستم نگهداري و تعميرات (PM) در صنايع دارويي

موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي
دفتر شرکت دانش محور رازي

                آدرس دفتر مرکزي :

                خيابان وليعصر – روبروي پارک ساعي – جنب رستوران نايب – ساختمان سرو – طبقه دو

                آدرس دفتر کرج :

               خيابان شهيد بهشتي – موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي  – مرکز رشد و فناوري رازي

اسکرول به بالا