سايت آموزشي شرکت دانش محور رازي در حال طراحي و آماده سازي ميباشد .
09124983481 02128423565
0

منابع مورد نیاز دانشجویان

سایتهای مفید برای کسب اطلاعات بیشتر

سایت مکتب خونه
درس مدار منطقی

سایت مکتب خونه

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید . 

سایت فرادرس
درس مدار منطقی

سایت فرادرس

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید . 

سایت آپارات
درس مدار منطقی

سایت آپارات

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید . 

سایت clicksite
درس مدار منطقی

سایت clicksite

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید . 

سایت  دانشجویار
درس مدار منطقی

سایت دانشجویار

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید . 

 سایت  دانشگاه شریف
درس مدار منطقی

سایت دانشگاه شریف

جهت تقویت درس مدار منطقی به لینک زیر مراجعه نمایید .