سايت آموزشي شرکت دانش محور رازي در حال طراحي و آماده سازي ميباشد .
09124983481 02128423565
0

نرم افزار نگهداري و تعميرات CMMS Software

عنوان پیشرفته

طرح برنده - برنده *فرصتی عالی برای شروع استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات صرفا تا پایان آبانماه 1401

عنوان پیشرفته

فروش ویژه نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبین . در این طرح نرم افزار به صورت رایگان تحویل و نصب میگردد و کلیه قسمتهای آن قابلیت اجرایی بدون محدودیت خواهد داشت . سود ما از پشتیبانی نرم افزار است که آن هم صرفا به نیاز و خواسته مشتری بستگی دارد . اگر همین میزان توانمندی نرم افزار ، پاسخگوی نیازهای ایشان باشد صرفا پشتیبانی فنی و به روز نگه داشتن نرم افزار کفایت میکند .

0912-498-3481

Computrized Maintenance Management System

ماژولهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات بر اساس نیاز مشتری 

ماژول تحلیل خرابی RCFA

ماژول نگهداشت اصلاحی CM

ماژول نت اپراتوری خودگردان AM

ماژول گردش کارهای اضطراری EM

ماژول انبار و قطعات یدکی

ماژول مدیریت دارایی

ماژول کالیبراسیون

ماژول کالیبراسیون

نگهداشت مبتنی بر وضعیت CBM

ماژول نگهداشت پیشگیرانه PM

ماژول شاخصهای کلیدی عملکرد KPI

ماژول گردش کارهای اضطراری EM

ماژول مدیریت پروژه

ماژول مدیریت اسناد

ماژول مدیریت کاربران

داشبورد مدیریتی

درخواست نصب نرم افزار جهت تست و بررسی